Grupa V

 

Wyrazy do dyktanda:

Morze Bałtyckie, żeglarz, żaglówka, rzeka, kałuże, wkrótce, późno, różny, dróżka, żółty, stróż, wróżka, król, wzgórze, burza, zuch, kucharz, żołnierz, rzeźbiarz, rzeźba, filharmonia, zasuwka, kożuch, orzeł, pszczoła, warzywa, zwierzęta, żółtodzioby, żuk, łyżka, orzech, zmierzch, druh, oddech, hałas, herbata, harcerz, róża, różdżka, przyjaciel, książka, Hania, Heniek, Jurek, Krzysiek, porządnie, humor, wschód, zachód, długi, duży, łódź, jaskółka, górzysta, tusz, tuż, chrzest, chrześcijaństwo, książę, współczucie, Krzysztof, Grzegorz, Krzyżacy, bohaterstwo, królestwo, Piastowie, Jagiellonowie, zwycięstwo, wybrzeże

 

PYTANIA Z HISTORII - DYNASTIA JAGIELLONÓW

 1. Kto był pierwszym królem Polski po śmierci Kazimierza Wielkiego?
 2. Kogo przeznaczył Ludwik Węgierski na tron polski?
 3. Ile lat miała Jadwiga, gdy została „królem” Polski? Dlaczego Jadwiga zgodziła się wyjść za mąż za Jagiełłę?
 4. W którym roku odbył się chrzest Litwy?
 5. Na jaki cel Jadwiga ofiarowała swoje klejnoty?
 6. Od kogo zaczęła się dynastia Jagiellonów?
 7. Czym zajmowała się Jadwiga?
 8. Dlaczego rycerze w krajach zachodnich myśleli, że Polska z Litwą jest dalej krajem pogańskim?
 9.  Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem?
 10. Dlaczego Krzyżacy przysłali Polakom dwa miecze?
 11. Co Polacy śpiewali przed bitwą pod Grunwaldem? Jak długo trwała bitwa pod Grunwaldem?
 12. Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem?
 13. Kto był królem po śmierci Władysława Jagiełły?
 14. W jakiej bitwie zginął syn Jagiełły Władysław?
 15. Z kim walczył Kazimierz Jagiellończyk?
 16. Ile lat prowadził Kazimierz Jagiellończyk wojnę z Krzyżakami?
 17. Jakie ziemie Polacy odzyskali po 13-letniej wojnie z Krzyżakami?
 18. Ilu synów miał Kazimierz Jagiellończyk?
 19. Kim był Jan Długosz?
 20. Gdzie znajduje się ołtarz Wita Stwosza?
 21. Dlaczego okres panowania Zygmunta Starego nazywamy „Złotym Wiekiem”?
 22. Jakiej narodowości była żona króla Zygmunta Starego?
 23. Gdzie był zawieszony dzwon Zygmunta?
 24. Kto złożył hołd królowi Zygmuntowi Staremu?
 25. Dlaczego Mikołaj Kopernik jest sławny?
 26. Jak się nazywała żona króla Zygmunta Augusta?
 27. Dlaczego została zawarta Unia Lubelska?
 28. Kto był pierwszym pisarzem, który pisał po polsku?
 29. Dlaczego dynastia Jagiellonów zakończyła się na Zygmuncie Auguście?

 

PYTANIA Z LITERATURY

 1. Kim był Janusz Korczak?
 2. Odszukaj miasto Poznań na mapie i jaką znasz legendę o tym mieście? Dlaczego na Rynku w Poznaniu są koziołki i z czym one ci się kojarzą?
 3. Jaką bitwę przedstawia obraz „Panorama Racławicka” i kto w niej walczył?
 4. Kim był Karol Wojtyła?
 5. Dlaczego cały świat kochał papieża Jana Pawła II?
 6. Z jakim polskim świętem kojarzy ci się Józef Piłsudski?
 7. Co to był „Wóz Drzymały”?
 8. Pod jakimi zaborami była Polska?
 9. Jak zaczyna się polski hymn narodowy i kto jest jego autorem?
 10. Kim był Kazimierz Pułaski?
 11. Kim był Tadeusz Kościuszko?
 12. Co możesz powiedzieć o Święcie Dziękczynienia?
 13. Kim był Mikołaj Kopernik?
 14. Co ci mówi data 1 września 1939 i co się w tym dniu wydarzyło?
 15. Kim był Jan Matejko?
 16. Kim był Henryk Wieniawski?
 17. Z jakim świętem kojarzy ci się dzień 3 Maja?
 18. Powiedz, co to jest legenda. Jaką znasz legendę o Podhalu?
 19. Powiedz, czy czujesz się Polakiem czy Amerykaninem.
 20. Powiedz, dlaczego każdy Polak na obczyźnie powinien zachować swój język.
 21. Który z laureatów Nagrody Nobla napisał książkę pt. „W pustyni i w puszczy”?
 22. Powiedz, za co Jadwiga była ukochaną przez Polaków królową.
 23. Jakie słowa wyryte są na pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu i co one oznaczają?
 24. Wymień dwóch polskich malarzy.
 25. Jakie znasz zwyczaje i tradycje związane z wiosną?
 26. Co robisz, by planeta Ziemia była czystym, zdrowym domem dla wielu pokoleń ludzi?

 

PYTANIA Z GEOGRAFII

 1. Gdzie leży Polska?
 2. Pokaż na mapie granice Polski.
 3. Pokaż na mapie stolicę Polski i wymień kilka zabytków.
 4. Wskaż na mapie rzekę Wisłę i przeczytaj nazwy głównych miast nad nią położonych.
 5. Wskaż na mapie polskie morze i wymień nadmorskie miasta.
 6. Jak nazywają się najwyższe polskie góry?
 7. Wskaż na mapie Zakopane i powiedz w jakich górach leży to miasto.
 8. Jak się nazywa najwyższy szczyt w Polsce i w jakich leży górach?
 9. Powiedz z jakim mieście znajduje się Uniwersytet Jagielloński i wskaż to miasto na mapie.
 10. Wskaż na mapie Kraków i wymień kilka jego zabytków.
 11. W jakich górach znajduje się szczyt Śnieżka?
 12. Wymień nazwy kolejnych stolic Polski i pokaż je na mapie.
 13. Wskaż na mapie miasto z którego pochodził Mikołaj Kopernik i powiedz kim był.
 14. Pokaż na mapie Krainę Wielkich Jezior.
 15. Na ile województw Polska jest podzielona?
 16. W jakiej części Polski występują piaszczyste plaże? Znajdziesz tam też bursztyny.
 17. Wskaż, gdzie leży Białowieski Park Narodowy i jakie tam żyją zwierzęta?
 18. Jak nazywa się największe jezioro w Polsce?
 19. Jak nazywa się region w którym wydobywa się węgiel?
 20. Gdzie występuje w Polsce najbardziej uprzemysłowiony obszar?

 

GRAMATYKA

  1. Wskaż rodzaj rzeczowników:
   a. (ten) kot
   b. (to) lustro
   c. (ta) pani
  2. Zmień liczbę pojedynczą rzeczowników na mnogą:
   a. lis
   b. dentysta
   c. książka
  3. Napisz po 3 rzeczowniki w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej kojarzące się:
   a. z samochodem
  4. Odmień wyraz np. szkoła przez przypadki.
   a. Mianownik (kto? co?)
   b. Dopełniacz (kogo? czego?}
   c. Celownik (komu? czemu?)
   d. Biernik (kogo? co?)
   e. Narzędnik (kim? czym?)
   f. Miejscownik (o kim? o czym?)
   g. Wołacz (o!)
  5. Podziel przymiotniki określające psa na te co opisują i te co go oceniają.
   a. mały, kochany, wierny, brązowy, przyjacielski, opiekuńczy
  6. Dopisz stopień wyższy i najwyższy do podanych przymiotników.
   a. mały
   b. wysoki
   c. dobry
  7. Ułóż zdania w czasie teraźniejszym z czasownikami: czyta, pisze.
  8. Ułóż zdania w czasie przeszłym z czasownikami: rysuje, pisze.
  9. Ułóż zdania w czasie przyszłym z czasownikami: śpi, śmieje się.
  10. Utwórz od przymiotników przysłówki.
  Jaki? Jak?
   a. smaczny
   b. ładny
   c. mądry
  11. Powiedz, który wyraz w zdaniu jest rzeczownikiem i określ jego rodzaj.
   a. Piłka odbijała się długo.
  12. Utwórz liczbę pojedynczą od mnogiej.
   a. dzieci
   b. pianina
   c. harcerze
  13. Utwórz przymiotniki od rzeczowników.
   a. drewno
   b. morze
   c. Kraków
  14. Które z wymienionych wyrazów to liczebniki:
  a. Małpa, dwa, czarny, sto, zeszyt, napisał, dwudziesty
  15. Oto dwa liczebniki- dwa, drugi- który z nich jest liczebnikiem głównym a który liczebnikiem porządkowym.
  16. Utwórz czas teraźniejszy od czasowników.
  a. odwróciłem
  b. czytać
  c. zadzwonię
  17. Czasowniki: robię, gotować, jeść przekształć na czas przyszły.
  18. Podaj przysłówki będące wyrazami przeciwstawnymi.
  a. dobrze
  b. wesoło
  c. prosto
  19. Rozwiń zdania.
  a. Dzieci bawią się.
  b. Ola czyta.
  20. Wyjaśnij znaczenie następujących wyrażeń:
  a. (jaki?) wilczy apetyt_____________________________
  b. (jaka?) tęga głowa_______________________________
  c. (jakie?) złote serce_______________________________

 

Zestawy pytań dla grupy V przygotowała
Teresa Koziatek
Anna Kruk
Alina Paszek
Marta Czaczkowska

PRINT